Vitpapper

QirraSound representerar en helt ny generation av högtalar- och ljudsystem. Nedan finns en QirraSound™-presentation som tar mindre än 2 minuter att läsa upp! (med fokus på kyrkor, teatrar och konserter) även om vi har andra segment:

Du sitter på en konsert och ljudet river dig i ansiktet. Det gör ont i dina öron trots ”gulingarna” (hörselskydd). Ljudet är starkt men du kan inte uppfatta vad de sjunger. Artisterna verkar ha det jobbigt med monitorerna och sjunger falskt ibland. Du börjar drömma:

 • Tänk om man kunde njuta av en konsert?
 • Inga hörselskydd eller gulingar
 • Inga monitorhögtalare som förstör!
 • Rundgångsproblemen har minskat!
 • Ljudet sprider sig i hela lokalen!
 • Man kunde stå framför högtalaren utan att må illa!
 • Man kunde uppfatta vad de sjunger – även om man har problem med hörseln!
 • Man kunde tala med grannen utan att skrika!

QirraSound™ ändrar paradigmen och drömmen blir sann. Stora artister beskriver ljudet som:

 • Det mest fantastiska jag hört – Merrill and Nathan Osmond, megaartister
 • Magiskt och otroligt bra – Theresa Ellis, world fiddler
 • Ljudet var så rent att det var magiskt – Jonathan Gorst, Musicals New York/Las Vegas
 • Jag sjöng ännu bättre – Randal Keith/Jean Valjean i Les Miserables
 • Jag har aldrig hört något liknande – Ted Keegan/Phantom of the Opera
 • QirraSound™ kan inte förklaras – det måste upplevas!

Därför säger vi: Upplev Upplevelsen (Experience the Experience!)

Hur kan det vara så stor skillnad mot klassiska högtalare?

 • Vi har linjäriserat högtalaren med hjälp av ytterligare ett högtalarelement som ”tar bort felaktigheter” och samtidigt ökar ljudnivån 10+ dB. Detta innebär att samtliga högtalare har dubbla lågfrekvenselement fast man ser bara ett av dem. Detta är en patenterad metod.
 • Högtalarna är konstruerade med tanke på dynamiska signaler, inte statiska. Klassiska högtalare är designade, beskrivna och uppmätta via stationära signaler (vitt/skärt brus och/eller ton). Att bygga högtalarsystem för dynamiska signaler kräver ett helt annat tänk och matematik och vi har implementerat detta. All analys och design blir helt annorlunda!
 • Fasgången är linjär över det frekvensområde som omfattar hörseln för människor. Detta kräver dock ett mycket större frekvensområde för högtalarna. Vi hanterar därför frekvenser från 12 Hz upp till 50 kHz. Detta är en del i förmågan att korrekt hantera dynamiska signaler. Fasen börjar ”kröka sig” långt före den frekvens där amplituden påverkas. Fasfel påverkar tidsförloppets utseende på dynamiska signaler! Signalen ”smetas ut”.
 • Högtalarna är extremt snabba via det patenterade ”linjäriseringssystemet” och de resonanser som typiskt ”rör ihop” dynamiska signaler är därför extremt små. Vårt element som har diametern 12” har en responstid som är snabbare än ett standard 2”-element. Responstiden är typiskt 50 mikrosekunder för detta element. En klassisk högtalare har ofta en responstid på ca 1100-5000 mikrosekunder. Dessa ”extra rörelser” som tillkommer efter en impuls (transient) smetar ut signalen och tydligheten minskar. Snabba högtalare är extremt viktigt och hjälper till med taluppfattbarheten.
 • De filter som finns och som skall separera de olika frekvensområdena är konstruerade med stationära metoder för klassiska högtalare. Vi har varit noga med att även dessa har linjär fas och låg distorsion. Detta bidrar till att öka taluppfattbarheten.
 • Högtalarna bryr sig inte om vilket ”musikmaterial” som spelas och det låter inte ”högtalare” med QirraSound™. Ljudet är mycket naturligt. Man kan därför använda QirraSound™ till alla typer av musik eller tal och man kan även köra dagens elektroniska musik utan problem och det får en ny dimension enligt tester som genomförts med mycket krävande musik.
 • Man behöver mycket få högtalare eftersom spridningen är mycket stor i lokalen och ljudtrycket är jämnt fördelat. Högtalarna sprider i princip 180 grader i alla riktningar. Dessutom faller ljudtrycket över avstånd mindre än vad som är fallet för en linjekälla. Detta har bevisats med ett större antal tester där en professionell ljudnivåmätare använts (Typ 1). I många tester har det visat sig att ”skalfaktorn” kan vara 10:1, ibland större. QirraSound™ behöver därför ofta en faktor 10 färre högtalare för samma resultat som med klassiska högtalare.
 • QirraSound™ har en mycket hög taluppfattbarhet eftersom den transienta signalen har bibehållit sin signalform i tidsdomän. Detta gör att ljudet blir extremt rent och man störs inte av efterklang, andras tal eller andra störande ”saker” i lika hög grad som med klassiska högtalare. Hjärnans förmåga att separera och urskilja olika ljud är starkt kopplat till taluppfattbarheten. Detta har bevisats i ett antal praktiska tester med försökspersoner.
 • Personer med en hörselnedsättning upplever en radikal förbättring eftersom taluppfattbarheten är så hög. Man upplever inte heller någon hörseltrötthet vid längre exponeringstider och även om man står framför högtalaren känns det behagligt. Detta är mycket ovanligt.
 • Rundgångsproblemen minskar eftersom högtalarna inte fasvrider signalen så som klassiska högtalare gör. Detta innebär inte att man inte kan få rundgång eftersom reflexer kan påverka fasen och vissa mikrofoner kan vara ganska ”krokiga”. Man får dock alltid mindre rundgångsbenägenhet med QirraSound™ än med klassiska högtalare. Många tester har visat att man kan stå precis framför högtalaren med mikrofonen trots att man fyller hela lokalen med kvalitetsljud.

Vi hoppas att detta ”white paper” hjälper till att beskriva en del av de unika egenskaper som kännetecknar QirraSound™. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Dr Thomas L. Lagö, Ordförande och ”skapare av QirraSound™”

Adjungerad professor inom 4 vetenskapsområden (maskinteknik, elektroteknik, väg och vatten samt fysik)

Medlem av standardiseringsgrupperna inom AES för biografljud, högtalare, mikrofoner samt komponenter.