Vinnova – Smarta ljudsystem

Qirra Sound har beviljats stöd från Vinnova
Vinnova_RGB_ramQirra Sound har fått stöd från Vinnova, Projekttitel: Smarta och enkla ljud/analyssystem för restauranger och industrier. Syfte och mål: Det finns ett problem med högt ljud på restauranger, kontor, teatrar, industrilokaler och många andra platser. Vi kommer att skapa en elektronisk plattform där iPhone/iPad samt typgodkända mikrofoner och sensorer används för att professionella mätningar kan göras till en bråkdel av kostnaden. Detta blir ett ovärderligt verktyg som förenklar och tydliggör hur viktigt ljud är för politiker, arkitekter, vår hälsa och leder till ett tystare, friskare och behagligare samhälle samt en högre kvalité på byggnationer. Modern IT-teknologi ger oss dessa möjligheter! Projekt kommer att ta fram en plattform som är anpassad så att professionella mätningar kan genomföras till en bråkdel av priset och utan att högutbildade experter krävs. Med traditionella system är det lätt att gå vilse i ´instrumentdjungeln´ med många menyer och inställningar. Genom en elektronikplattform samt Appar till en iPhone/iPad blir detta tillgängligt internationellt. Det kommer att leda till bättre akustiska produkter och i slutändan en tystare och mer välljudande värld. Konsekvensen för samhället är stor. Det svåra är att göra det enkelt men det är målet med projektet. Stödet omfattar 500 kSEK.

Resultat:

Skadligt högt ljud finns på restauranger, kontor, teatrar, industrilokaler och många andra platser. Projektets har förenklat rutinmässiga ljudmätningar/kontroll av ljudnivån i alla lokaler där hög ljudnivå kan uppstå.

Kombinationen iPad/iPhone samt lättförståeliga Appar påverkar samtliga områden och har lett till ett tystare och friskare/behagligare samhälle. Vi har tagit ta fram elektroniska plattformar där en iPhone/iPad samt typgodkända mikrofoner och sensorer används med stor enkelhet så att professionella mätningar kan utföras till en bråkdel av kostnaden. Med dessa bättre och enklare verktyg skapas en bättre ljudmiljö och en högre kvalité på byggnationer.

Vi har utvecklat en enhet som gör det möjligt att ansluta godtyckliga sensorer via BNC/TNC och ICP/IEPE. Vi har även tagit fram en enhet som gör att man kan ansluta en professionell mikrofon till en iPhone 7 och samtidigt få en audioutgång. För dessa enheter har vi inte bara tagit fram prototyper utan gått hela vägen till serieproduktion och klar produkt vilket var ett betydligt större steg än utlovat. Du kan läsa mer om detta under fliken iCPre, samt övrig utveckling av hårdvara som genomförts.

Vi har utvecklat ett flertal appar som kan laddas ner från Apple Store: SPL Traffic Light, Dual Traffic Light, TL Transmission Loss, Dosimeter, samt Gated Noise RT60. Dessa kan kombineras med t.ex. Room Impulse Response – IR, LARSA (Loudspeaker And Room Analyzer System), STIPA (Speech Transmission Index for Public Address) samt andra appar för ljud eller rumsanalys. Vi har även gjort en analys av hur dessa produkter kan säljas av t.ex. Elgiganten, Best Buy och liknande företag. Du kan läsa mer om detta under fliken Appar

Ambitionen med ”inomhus GPS”-funktionen var att det kunde leda till en unik patentansökan. Det fanns en god idé hur detta skulle kunna genomföras när projektet startades men detta förslag behövde analyseras mer (nyhetsgranskning). Det har då visat sig att flertalet liknande lösningar redan har kommit ut på marknaden varpå behovet av en egenutvecklad inomhus GPS-funktion inte längre är relevant. Istället kan existerande lösningar eventuellt anpassas för att lösa funktionen. Se exempel https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmg160. Denna teknologi, som inte är ensam på marknaden har drivits fram med ett högt tempo där spel- och VR-marknaden har kapital och en volymmarknad. Projektet har dock gett en mycket god insikt i vilka möjligheter som finns där MEMS-teknik ofta är basen och där denna existerande teknologi kan kombineras med nuvarande system för att uppnå de önskade resultaten utan stora egna investeringar.

Systemen ovan har utvärderats i ett flertal projekt på restauranger, industrier, skolor samt projekt typ Orkesteröra.nu. Du kan läsa mer om detta under Disseminering.

Vi har även utvecklat en serie ”ljudhandböcker” som är avsedda för skolor, arkitekter, politiker med flera. Ljudhandboken finns även på engelska. De har blivit mycket populära. Du kan läsa mer om detta på sidan Ljudhandboken.