Vibrationer

Jackhammer webDetta är ett viktigt område. Man glömmer ofta hur lågfrekventa ljud och vibrationer påverkar och maskerar tal och sång och därför ger en dålig taluppfattbarhet. Genom en ökad förståelse om hur man undviker dessa problem kan man minska konsekvenserna. Detta är speciellt viktigt vid nybyggnad eller ombyggnad av lokaler. Med rätt metod kan stora extra kostnader inbesparas.

Vi har ett antal kurser inom området och Thomas Lagö är en internationell expert på ämnet. Våra kurser kommer att skapa en helt ny förståelse för hur man med enkla medel ofta kan undvika stora problem senare och vad som skapar dessa utmaningar. Kontakta oss om du vill veta mer eller få konsulthjälp!

Vi rekommenderar följande kurs: Ljud, vibrationer och akustik i byggnader
Denna kurs är speciellt sammansatt för att hjälpa dig som arbetar med installation av värmesystem, fläktar eller andra enheter som skapar ljud och vibrationer. Om du tillhör en av följande kategori skall du gå denna kurs:
• Husleverantör (tex Myresjöhus, Trivselhus, Willa Nordic, Sävsjö Trähus, …….
• Leverantör av tex värmesystem (tex IVT, Thermia, Mitsubishi, Panasonic, …….
• Installatör av köksfläktar, värmesystem, kompressorer, …..
• Missnöjd kund som vill veta varför ovanstående grupper inte gjort rätt eftersom det bullrar mer än lovligt!

Kursen är kopplad till verkliga problem och utmaningar och exempel från byggnationer kommer att ges. Som exempel kan nämnas:
– Hur minskar man ljud från tex en värmepump radikalt. Ett verkligt exempel där nivån sjönk med ca 25 dB med ganska enkla och billiga medel kommer att ges.
– Hur hanterar man ventilationssystem för att minska ljud och vibrationer i byggnad.
– Rumsakustik och hur man får rum att kännas bättre och tystare.
– Hur bör man montera tex värmepumpar för att minska ljud- och vibrationer i byggnaden.
– Standarder och normer som skall andvändas behandlas och diskuteras.
– Vanliga misstag från tex husleverantörer och hur man borde sluppit detta utan stora kostnader. Denna del är baserad på verkliga exempel och hur man enkelt kunde ändra resultatet.

Kursen är ett måste för dig som arbetar med att leverera hus, värmeanläggningar, ventilationssystem, värmepumpar, fläktar eller annan utrustning som kan påverka den ”tystnad” som man ofta förväntar sig men som inte längre finns efter dessa installationer. Exempel på vanliga misstag kommer att presenteras och bättre lösningar diskuteras.

Kursen har ett bra kursmaterial med bilder och exempel och kursdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera metoder och lösningar under kursens gång.

Dr Thomas Lagö är ofta kursledare för denna kurs.