Veterans Day, Salt Lake

Veterans day SLC LRQirra Sound blev tillfrågad att hantera ljudet på Veteran’s Day Concert in the Capital Building i Salt Lake City, Utah. Arenan är mycket svår rent akustisk men vårt ljudsystem kunde hantera 4 sekunders efterklang och elaka ekon mycket bra. Vi fick högsta betyg och det var viktigt för oss. Senatorer, borgmästare, generaler, och många andra var där förutom artister och besökare (2000 personer). Vi använde två högtalare på scenen och två högtalare för rummet. Det var nästan samma ljudnivå och kvalitet i alla stolar trots den dåliga akustiken. Artisterna som sjöng var:Nathan OsmondCollin RayeKurt BestorJeff Senour and Utah National Guard Army Concert Band. Nathan Osmond hade begärt att Qirra Sound hanterade ljudet om han skulle sjunga.

Odin II USA web 1 LR