Vetenskapligt arbete

Thomas Lagö deltar i många vetenskapliga organisationer (eller har deltagit). En del av dessa är listade nedan:

 • BINDT: Thomas Lagö är en BINDT Fellow, (British Institute for Non-Destructive Testing)
 • SAE: SAE (Society for Automotive Engineering, medlem av NVC-styrelsen sedan 14 år)
 • ISCM: Thomas Lagö är den industriella ordföranden för ISCM – The International Society for Condition Monitoring.
 • IIAV: (International Institute for Acoustics and Vibration). Thomas Lagö har varit en ”Director”.
 • AES: (Audio Engineering Society). Thomas Lagö deltar även i standardiseringen inom AES. Se text nedan för mer information.
 • SEM-IMAC: (Society for Experimental Mechanics, International Modal Analysis Congress). Thomas Lagö har varit medlem i ”Advisory Board” under många år.
 • ASA: Acoustical Society of America. Thomas Lagö har varit ordförande vi flera konferenser.
 • ICSV: ICSV (International Conference in Sound and Vibration), arrangerad av IIAV. Thomas Lagö har varit involverad i den vetenskapliga komitten men även sessionsordförande. Han har även varit ”Exhibition Manager”.
 • SVIB: (Skandinaviska Vibrationsföreningen). Thomas Lagö har varit aktiv i styrelsen men även i arbetsutskott.
 • SAS: (Svenska Akustiska Sällskapet). Thomas Lagö har varit aktiv i styrelsen men även i arbetsutskott.
 • MFPT: (The Society for Machinery Failure Prevention Technology),”Pursuing prognostics and health management capabilities for military and commercial systems”.
 • IOMAC: (International Operational Modal Analysis Conference). Thomas Lagö har varit involverad i den vetenskapliga komitten under flera år men även varit sessionsordförande.
 • Inter.Noise: Thomas Lagö har varit involverad i den vetenskapliga komitten men även sessionsordförande.
 • Adaptronic Congress: ”Advisory Board”-medlem för Adaptronic Congress i Tyskland under ett flertal år.
 • WCNDT: Sessionsordförande för WCNDT2012 i Durban och medlem i den vetenskapliga styrelsen, Sydafrika, April 2012 (World Conference on Non-Destructive Testing, 1500 deltagare från 90 länder).
 • Många andra organisationer som tex: International Symposium on Transport Noise, sessionsordförande för ISMA i Leuven, Belgium, organiserar sessioner och sessionsordförande i samband med GRACM Congress on Computational Mechanics som arrangerades av ”the Greek Association of Computational Mechanics”, sessionsordförande i samband med ett flertal Oceans-konferenser.

AES (Audio Engineering Society) medlem och aktiv i standardiseringen inom AES: 

 • X215: Liaison group with SMPTE for Cinema B-chain.
 • X216: Pink Noise Generators (PNG).
 • X218: Calibration of sound systems in rooms.
 • X219: Impulse Response and FRF:
 • X168: Components:

Granskning av vetenskapliga papper

Thomas Lagö har varit ”Peer Review editor” för följande artiklar/rapporter (enbart ett urval):

 • International Journal of Acoustics and Vibration. Peer Review av papper #MOT-00/1, “Analysis of Active Noise Control Plants Using Process Identification Methodology.”
 • Nordtest projekt nr 1004-91, “Stötexcitering”, Statens Provningsanstalt, Borås, Sweden, 1993.
 • Mehmet Imregun och Lennart  Ågårdh, “Impact Excitation and Updating of the FE-Model of a concrete Highway Bridge,” SP TN 1993:66, Building Technology, Statens Provningsanstalt, Borås, 1993.
 • Lennart Ågårdh, “Modelling Soft Impacts for Vibrational Excitation of Civil Engineering Structures”, Statens Provningsanstalt, SP Report, 1993:50.
 • Welaratna, “AAF Filter Selection,” Sound and Vibration Magazine, USA, april 2002.
 • ”Contributing Editor” för Sound and Vibration Magazine, USA, kom in i gruppen 2002. Ett flertal uppdrag.
 • Många granskningar av vetenskapliga papper inom SAE Noise & Vibration Conference. Thomas Lagö har varit aktiv i mer än 14 år. Detta arbete utgör en del av uppgifterna när man är med i styrelsen för SAE Noise and Vibration Conference.