Vanliga frågor

Fråga: Hur kommer det sig att rundgången är så liten när man använder Qirra Sound™?

Svar: Rundgång kommer från fasförändringar där den signal som kommer tillbaka i mikrofonen har 180 graders fasskift. Eftersom alla Qirra Sound™-högtalare har mycket litet fasskift blir rundgången mycket mindre än med traditionella högtalare. Detta innebär inte att man inte kan få rundgång. Reflexer i väggar, golv och tak kan skapa fasskift som potentiellt kan skapa rundgång. I praktiska tester har vi dock kunnat visa att man kan stå precis framför högtalaren men lokalen är fylld med kvalitetsljud och det blir ingen rundgång. Artister och talare förundras över detta! Om man använder Qirra Sound™ blir systemet alltid mindre rundgångsbenäget och ljudkvaliteten är ovanligt bra. Artisterna uppskattar Qirra Sound™ eftersom de har mer frihet på scen och man har mycket mindre rundgångsbenägenhet, Det blir också lättare för ljudteknikerna att sköta ljudet. Vi har många upplevda upplevelser från stora artister där de prisar denna “funktion”.

Fråga: Varför det så svårt att förstöra ett par högtalare från Qirra Sound™?

Svar: Traditionella högtalare har resonanser som ökar värmeuppbyggnaden i högtalarelementen. Eftersom Qirra Sound™ har minimerat dessa resonanser blir högtalarelementen inte lika varma som för ett traditionellt system. Vi har också sett till att den värme som genereras fördelas på rätt sätt så att man kan undvika temperaturgradienter som kan skapa utmaningar. Allt detta innebär inte att det är omöjligt att ”blåsa dem” men det är väldigt svårt! Högtalare från Qirra Sound™ är gjorda för att skapa välljud för en lång tid!

Fråga: Varför är högtalare från Qirra Sound™ relativt tunga?

Svar: Vid utformningen av högtalare måste magneten ha en viss vikt (effektivitet) plus robusthet i högtalarboxens låda för att det skall bli bra. Om inte, kommer prestanda att försämras. Qirra Sound™ har en mycket bra ljudkvalitet. Dessutom har varje högtalare två bas-element, vilket utgör en väsentlig del av högtalarens vikt. Vi har gjort allt vi kan för att minska vikten utan att påverka ljudkvaliteten och robustheten. Vissa högtalartillverkare introducerade Neodymium-magneter för att skära ned på vikten. Idag äger Kina mer än 90% av gruvorna och priset har mer än tiofaldigats under de senaste tio åren. Därför använder vi inte en sådant magnetiskt material. Om vikten är en stor fråga, kan vi leverera högtalare med Nedymium-magneter. Än så länge har det dock inte efterfrågats. 

Fråga: Kan man flyga högtalarna?

Svar: Ja, man kan flyga dem. De kan också fås med handtag och hål för montering på stativ. Konsultera vårt team för mer information.

Fråga: Kan man använda Qirra Sound™ i ett array-system?

Svar: Avsikten med ett Qirra Sound™ ljudsystem är att ha en bra ljudfördelning, även utomhus. Högtalarna sprider ljudet 180o i alla riktningar och trots detta faller ljudet mycket lite med avståndet. Därför har behovet av en ”array-typ” av högtalare inte varit aktuellt. Vi har hanterat ljud utomhus även för ganska stora arenor med endast 2+2 högtalare (2 för scen och 2 för publiken) med utmärkt resultat. Ljudnivåerna framför högtalarna var inte smärtsamma och det är typisk för ett Qirra Sound™ ljudsystem. Teoretiskt kan vi sätta dem i en matrislösning men det kräver mer signalbehandling eftersom varje låda inte beter sig som den klassiska punktkälla som detta förutsätter. För de flesta applikationer skulle det därför inte behövas ett array-system när man använder ett Qirra Sound™ systemkoncept. Ingen applikation har krävt detta ännu, tvärtom!

Fråga: Varför är Qirra Sound™ relativt dyra?

Svar: Alla Qirra Sound™ högtalare använder en dubbel baselementkonstruktion som är patenterad. De två elementen lägger till en extra kostnad. Utöver detta är alla komponenter av hög kvalitet och lådorna är mycket robusta. Därför ger detta en extra kostnad! Utförandet och resultatet av högtalarnas prestanda kan dock inte jämföras med traditionella högtalare. Den taluppfattbarhet, klarhet och ljudspridning som erhålls är i sin egen klass. Dessutom är skalfaktorn ofta 10:1 dvs man behöver ofta bara 1 högtalare från Qirra Sound™ för att ersätta 10 traditionella högtalare. I en applikation i USA hade deras nuvarande installation 340 högtalare men med Qirra Sound™ behövdes endast 17 högtalare och slutresultatet var ännu bättre. Genom att använda Qirra Sound™ är kostnaden/högtalare högre men stora besparingar på resor (minivan istället för lastbil och färre personer), installationstid, kablage, förstärkare, elförbrukning etc kan bli resultatet. Detta skapar vinster för både plånbok och miljö.

Fråga: Var har Qirra Sound™ ljudsystem använts?

Svar: Vi har en omfattande lista som beskriver applikationer i Sverige (Europa) och USA med bilder, beskrivning samt resultatet. Kontakta oss om du är intresserad av dokumentet. Ibland är upplevda upplevelser även inkluderade.

Fråga: Kan man få Qirra Sound™ i “vädertålig design”?

Svar: Ja, vi kan tillhandahålla Qirra Sound™ i en vädertålig konstruktion. Qirra Sound™ kan även levereras i en helt vit design där alla komponenter är vita, inklusive högtalarelementen. Konsultera våra säljare för mer information.

Fråga: Garanti och service?

Svar: Qirra Sound™ levereras med en 5 års begränsad garanti på högtalarna. För service och installation, kontakta oss. Vi har ett nätverk av expertgrupper som vi arbetar med och de kan hjälpa till med installation, konsulttjänster, utbildning och expertråd rörande akustik, ljudteknik, utbildningar etc.

Fråga: Finns det andra storlekar?

Svar: Med Qirra Sound™ behövs det väldigt få modeller och storlekar. De nuvarande modellerna täcker ett mycket brett spektrum av tillämpningar. De är inte känsliga för vilken typ av musikmaterial som används eller om ljudnivåerna är höga eller låga – de låter likadant! (Smart-Genre-Sensibility™) Därför behöver vi väldigt få modeller och det har varit en viktig strategi vid utformningen av Qirra Sound™.

Fråga: Det verkar som att det lågfrekventa ljudet bakom högtalaren är lägre än för traditionella högtalare. Är det korrekt?

Svar: Ofta är högtalarens låda inte robust nog och därmed kommer ”lådan” utstråla ljud i fler riktningar än bara själva elementet. Det kommer att påverka ljudkvaliteten och göra ljudet mer ”suddigt” eftersom det finns många ”ljudkällor”. Våra högtalarlådor är mycket robusta och vibrerar mycket lite. Därför, känns det ibland som mindre ljud bakom högtalaren men ljudet kommer från högtalarelementet, inte från lådan och det är så det ska vara.

Fråga: Vad är max Peak och RMS effekt som högtalarna kan hantera?

Svar: Peak och RMS effektvärden är starkt korrelerade till signaltyp och varaktighet av signalen/musiken. Vid tester utförda på NASA JSC kunde högtalarna hantera mer än 1 kW (topp-avläsningar) i mer än 60 minuter. Insignalen var rosa brus för hela bandbredden och SPL var mer än 120 dB RMS. 120 dB RMS motsvarar 500 W RMS-effekt. Toppeffektens värden beror på krestfaktorn i drivsignalen (toppvärde/rms). För rosa brus är den ofta 4:1. Därför var toppvärdena vid detta test på 2 kW. Hur mycket vi kan hantera vet vi inte med säkerhet. Vi har inte funnit denna gräns för högtalarna ännu men tester kommer att genomföras.

Fråga: Vad är max SPL som högtalarna kan producera?

Svar: Detta tal beräknas från känsligheten hos högtalaren. För en Odin-högtalare är känsligheten 93 dB@1m, 1W. Eftersom högtalaren har en märkeffekt på 1000 W, skall man lägga till 30 dB till 93 dB. Därför är den maximala SPL 93+30 dB = 123 dB. Samma sak gäller för alla andra högtalare. För högtalarna med märkeffekt på 5 kW måste man lägga till ungefär 40 dB. Därför kan Thor II producera 97+40 dB = 137 dB SPL. Vår avsikt är inte att i första hand producera höga SPL utan en utmärkt ljudkvalitet. Därför behöver vi sällan driva högtalarna till sina gränser. Traditionella högtalare kommer att ”riva i ansiktet och ge smärta i öronen”. Även vid högre SPL kommer inte Qirra Sound™ att göra det. Ljudtekniker måste därför göras uppmärksamma på att inte öka SPL i sökandet efter ”rivkänslan” i ansiktet och öronen. Vi har alla dessa professionella kurser. Taluppfattbarhet och ljudkvalitet är fokus för ett Qirra Sound™ ljudsystem, inte höga ljudnivåer även om vi kan prestera det. Om du är intresserad, kontakta oss för ett kursprogram och mer information om taluppfattbarhet, akustik, ljudteknik, psykoakustik, ”hur man skapar ett bra ljud” och mycket mer. En härlig konsertupplevelse utan smärta är viktigt för Qirra Sound™.

Fråga: Varför använder Qirra Sound™ ringdiskanter istället för horn?

Svar: Ljudkvalitet och taluppfattbarhet är av största vikt för ett Qirra Sound™ ljudsystem. Den patenterade ”ring-radiator”-designen skapar denna höga kvalitet som passar vårt uppdrag. Hornhögtalare agerar rent generellt som en ”impedanstransformator” mellan högtalarelementet och luften. Hornet bidrar därmed till att skapa mer ljud men priset är att det även skapar amplitudrippel och ett riktat ljudfält. Inget av detta är ”funktioner” som skulle passa ett Qirra Sound™ systemtänkande.

Svaren är sammansatta av Dr Thomas Lagö. Vill du veta mer om honom kan du besöka hans hemsida: ThomasLago.com