Svenska Kyrkan

Vi har genomfört ett antal demonstrationer i olika kyrkor. Dessa kyrkor är ofta mycket gamla. Nedanstående utgör en partiell redovisning av dessa demonstrationer. Rent allmänt kan man säga att det är svårt med ljud i dessa kyrkor. Efterklangstiden är ofta lång och lokalerna lämpar sig väl för sakral musik. Högtalare kan dock komplicera situationen och det blir rundgångsproblem och dålig taluppfattbarhet. Trots detta används ofta lokalerna för konserter, ibland med tveksamma resultat. Det är dessutom inte ovanlig att man har en ”stort avvikande från ”skolådan” som är en önskad rumsform”. En del av besökarna sitter på sidorna och/eller på läktare. Detta ger ytterligare komplikationer ljudmässigt. Detta är dock bra för Qirra Sound eftersom spridningen i dylika rum är extrem och tillämpningen mycket gynnsam för de egenskaper som ett Qirra Sound ljudsystem har.

Hultsjö 4Hultsjö
Detta är den första statskyrkan där en Qirra Sound demo hölls i Sverige. Vi har åstadkommit mycket goda resultat trots att vi endast använde en Baldur. Vi placerade högtalaren intill det område där artisterna står/sitter (de röda stolarna till vänster längst fram på bilden). Lokalen har en ganska god akustik som lämpar sig väl för sakral eller konsertmusik. Vi kommer sannolikt att genomföra några konserter under hösten 2014 där Qirra Sound blir ansvariga för ljudet.  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=962876

Eksjö kyrka 3Eksjö
Denna kyrka har ett rykte om sig att ”vi hör inte vad de säger”. Qirra Sound har fått många kommentarer avseende detta. Därför var detta en bra kyrka för en demo. Vi fick mycket bra resultat trots att vi bara använde en Baldur (den lilla högtalaren). Vi hoppas dock kunna återvända och göra en demo med ett lite större system och lite mer krävande applikationer. Det sannolika är att det räcker att komplettera med en Thor II (slavbas). Vi hoppas att vi skall kunna genomföra en konsert som ställer stora krav på en ljudanläggningen. Detta vore ett riktigt bra test och sannolikheten att Qirra Sound kan hantera detta bra är stor. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713183

Stockaryd 8Stockaryd
Denna kyrka har mycket trä i sin konstruktion vilket ofta är gynnsamt akustiskt. Efterklangstiden är lite kortare än i ”stenkyrkor” och upplevs även som lite ”varmare” i sin karaktär. Vi fick utmärkta resultat trots att vi bara använde en Baldur. Vi testade många arrangemang med uppspelad musik och artister men vi har inte utfört någon konsert ännu. Detta skulle vara en bra kyrka för en installation. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=962856 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=962856

Vallsjö 5Vallsjö kyrka i Sävsjö
Vallsjö kyrka är också en gammal och vacker kyrka som är väl värd ett besök. Denna kyrka gav utmärkta resultat trots att vi bara använde en Baldur. Två ljudkurser har hållits för personal där denna kyrka och kyrklokalen användes som undervisningslokal. Thomas Lagö var kursledare. Det är praktiskt att vara i ”rätt miljö” när man skall visa vad olika strategier innebär. De har märkt en stor skillnad före/efter kurserna. Kursernas fokus har varit på förbättrad taluppfattbarhet. En video på Youtube visar hur en sångarens ljudnivån knappt förändras medan kameran rör sig nerför gången (http://www.youtube.com/watch?v=lGXO2BmAHnk).

Vrigstad 1Vrigstad
Denna kyrka gav mycket bra resultat trots att vi endast använde en Baldur. Ett test utfördes under en konsert där Baldur var placerad längst fram utan att prästen och artisterna visste om detta. Efter konserten kom ett antal personer från publiken fram och sade: ”Vad har hänt med kyrkan? Vi kunde höra allt i dag? ”Dessutom var artisterna tagna över hur de kunde höra varandra och prestera bättre. Detta är en av fördelarna med QirraSound. Under senaste året har de dock varit upptagna med en mycket dyr ”mögelreparation” varför nyinvesteringar har prioriterats ner. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=953881

Mantorp 1Östra Tollstad
Denna kyrka i  Östra Tollstad har en god akustik och används därför för många TV-inspelningar av konserter. Många toppartister spelar där men gör även inspelningar. Vi kunde visa mycket goda resultat trots att vi bara använde en Baldur. Vi installerade dock hela systemet (2x Odin och 2x Baldur plus 1x Thor II) men använde endast en Baldur och Thor II. De kunde inte tro att fyra högtalare kunde åstadkomma ett sådant bra ljud. Då berättade vi för dem att vi bara använde en av högtalarna, Baldur. De var ganska förvånade. Det visade sig att det inte var en fördel att använda alla fyra högtalarn. Det blev bättre ljud (taluppfattbarhet) med bara en högtalare. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647450

SAMSUNGKärna
Denna kyrka är mycket gammal och har en intressant historik. Vi kunde visa mycket goda resultat trots att vi bara använde en Baldur.  Dessa besvärliga kyrkor med mycket efterklang och utbredda sittplatser skapar problem för traditionella högtalare. Med Qirra Sound kan man erhålla helt andra resultat. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641080 http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rna_kyrka