Svårt att tro på vad QirraSound gör?

Du är välkommen att blogga dina inlägg. Alla seriösa inlägg kommer att besvaras! Humlan kunde inte heller flyga enligt vetenskapsmännen ….

Vi refererar i stora drag till vad ANDRA säger om QirraSound och hur de upplever att ”humlan kan flyga”.

Välkommen med dina synpunkter på bloggen men du får även skicka email till oss om du så önskar.