Styrelse

Dr Thomas Lagö är styrelseordförande. Han har stor internationell erfarenhet och är teknologie doktor samt varit/är adjungerad professor inom fyra olika vetenskapsområden: maskinteknik, elektroteknik, väg och vatten samt fysik. Thomas Lagö sitter i många vetenskapsorganisationer och styrelser. Som exempel kan nämnas: Audio Engineering Society, Director för International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), Society for Automotive Engineering (gruppen inom Noise Vibration Harshness), Svenska Akustiska Sällskapet (SAS), Skandinaviska Vibrationsföreningen (SVIB), Society for Experimental Mechanics (SEM-IMAC), British Institute for Non-Destructive Testing (BIND, Thomas Lagö även ”fellow” inom BINDT) etc. Thomas Lagö finns på Linkedin.