SpectraQuest Inc.

SpectraQuest  wind mill 3 LRSpectraQuest Inc (www.spectraquest.com, Richmond, Virginia, USA) som är en ledande leverantör av utbildningssystem med fokus på yrkesutbildningar, företagsutbildningar men även en del universitetskurser är aktuella. SpectraQuest har tagit fram mycket pedagogiska utbildningssystem inom vibrationsområdet som är ett viktigt ämne i många sektorer. Via dessa system och kursmaterial kan eleverna bli experter på lager, växellådor, planetväxlar, balansering, axlar, roterande maskiner, mekaniska system m.m. och hur man skall hantera skadliga vibrationer. Man har även utbildningssystem för tillståndsanalys (Condition Based Monitoring, CBM) som är ett starkt expanderande område internationellt. Thomas Lagö är ordförande för den industriella delen av den internationella vetenskapsorganisationen ISCM (International Society for Condition Monitoring). Vindkraftverk lider ofta av vibrationer som minskar livslängden och ökar underhållet och SpectraQuest har tagit fram ett flertal olika vindkraftverk i ”miniatyr” (rotorbladen är ca 3 meter) som kan användas för utbildningar inom området. Detta inkluderar även rejäla fläktar som kan skapa komplicerade vindförhållanden och därför skapar realistiska förhållanden som blir viktiga i dessa industriella utbildningar.

SpectraQuest  windmill 2 LR SpectraQuest  windmill 1 LR
SpectraQuest fan 1 LR