Second Opinion

Det lönar sig ofta att kontakta oss för en second opinion. Vi har haft väldigt många fall där olika bolag har valt att göra en ljud- och vibrationsanalys som underlag för till exempel ett nytt MKB. Tyvärr har det blivit så idag att många av de här analyserna görs som ”skrivbordsprodukter” – beräkningar. Man besöker inte företaget och gör inte en tillräcklig analys över hur det verkligen ser ut på plats. Beräkningsmodellerna som man ofta använder är dessutom undermåliga och tar inte hänsyn till de omständigheter som finns på plats. Vi har sett detta i många fall och flera industrier har gått från att blivit nedläggningshotade till att kunna bygga ut. I många fall där vi går in med en second opinion har vi använt kanske ett tiotal mätstationer på plats, för att dokumentera hur verkligheten ser ut. I ett av fallen skilde det mer än 10 dB mellan vad det här konsultbolaget i Stockholm uttalade sig om och vad som verkligen gällde på plats. När det handlar om 10-20 dB:s skillnad kan det bli väldigt drastiska åtgärder för ett företag. Är det dessutom så att de här skillnaderna inte är baserade på verkligheten blir det ännu mer genant. Vi har en väldigt bra ”track-record” kring detta och vi har räddat stora pengar åt ett stort antal företag genom att vara mer holistiska och att inte blunda för verkligheten utan vara baserad på den!

Kontakta oss gärna om du också vill få möjligheter att granska de besked som ni fått, framförallt om du tror att det är så att det kan vara på ett annat sätt.