Psykoakustik

Psykoa1 web 1Detta är ett viktigt område. Begreppet “psykoakustik” kan i stor enkelhet uttryckas som att “man hör vad man vill höra”. Vår hjärna har en fantastisk förmåga att hantera inkommande ljud på ett sätt som ibland gör att man kan bli förvånad. Det finns en stor fördel att känna till en del av hjärnans förmåga att sortera bort men även störas av vissa ljud. Det har gjorts omfattande forskningsstudier inom detta område och den tyske författaren Blauert är en av de ofta refererade i dessa sammanhang. Författaren har varit involverad i ett flertal forskningsprojekt där kunskap kring psykoakustik har varit central. En god kunskap om detta ämne hjälper oss att bättre förstå varför vissa personer kan få problem med taluppfattbarheten och/eller störas av saker som en normalhörande kanske inte uppfattar.

Vi har ett antal kurser inom området och Thomas Lagö är en internationell expert på ämnet. Våra kurser kommer att skapa en helt ny förståelse för hur vår hjärna kan påverka vad vi hör, kommer ihåg och varför. Kontakta oss om du vill veta mer!