Produkter

QirraSound Technologies Europe AB erbjuder ett antal produktgrupper:

* Konsultverksamhet inom ljud och vibrationer samt CBM (Condition Based Monitoring)

* Utbildningsverksamhet inom bland annat ljud och vibrationer samt CBM (Condition Based Monitoring). Kursverksamheten är internationell.

* Tillverkning och försäljning av QirraSound ljudsystem inom följande segment och områden:
– Audiofil
– PRO-Audio
– Industriella applikationer

Tillverkningen sker i Småland för samtliga marknader men QirraSound Technologies Europe AB hanterar även försäljningen för övriga Europa och Kina.