Partners

Qirra Sound Technologies Europe AB har ett antal partners där samarbete sker avseende kurser, produkter och konsultverksamhet. Nedanstående lista utgör en kort version av de viktigaste företagen:

Ljudombudsmannen: Vi samarbetar kring ljud och tystare miljöer. Många restauranger och andra miljöer bullrar för mycket. Det saknas ofta kvalitet i ljudet som spelas upp och kvantitet dominerar. Kombinationen kan vara förödande för personer med hörselproblem men även andra kan störas. Vi arbetar gemensamt för att förbättra bland annat dessa miljöer. lars@ljudombudsmannen.se Telefon 070 488 3200

Qirra har utökat sitt samarbete!

Under det gångna året har Qirra Sound adderat flera strategiska partners.

Silent Decor AB:  Allt inom akustisk bullerdämpning, mikael@silentdecor.se, www.silentdecor.se

Noise Reduction AB allt inom bullerdukar. daniel@noisereduction.se, www.noisereduction.se

Beda Safety AB: bullerutredningar och arbetsmiljöutbildningar. bedasafety@gmail.com, www.riktigtgruppen.se

ErgoTek AB: ljud- och bullermätningar i skolor, kontor och industri. olle@ergo-tek.se, www.ergo-tek.se


TRIABS™-produkter: www.triabs.se 

 

 

Ljudhandboken 2.0

Ljudhandboken 2.0 2022-2 Svensk innehåll

 

 

Ljudmöbler och dylik utrustning: www.voxbox.se
Du kan hitta en mängd fina möbler som även kan tillverkas enligt era specifikationer. Kontakta oss gärna för mer information.