Missionsbåten ELIDA

Slider 1BAtt prestera bra ljud i de hamnar där denna missionsbåt angör kan vara en utmaning. Ljudet får inte bli för besvärande på båten och samtidigt vill man att alla vid kajen eller i området skall höra väl. Detta är en vanlig situation för missionsbåten Elida ”Sailing for Jesus”.

Qirra Sound fick möjligheten att visa upp vad systemet kan prestera under den avslutande konserten och sammankomsten i Göteborg sensommaren 2013. Trots att högtalarna ”bara placerades” på båten efter vad som var möjligt utan riktiga upphängningar blev ljudet mycket bra. Nivåerna på båten var rimliga och lyssnarna på stranden kunde höra väl. Den enda utmaningen var slavbasen som borde ha hängts upp lite högre. De ganska stora ytorna vid båtens sida kan lätta skapa elaka reflexer vilket komplicerar. Helhetskommentarerna var dock mycket goda trots en riktigt svår applikation.

Du kan läsa mer om Elida ”Sailing for Jesus” på http://www.elida.se/viewNavMenu.do?menuID=371

Thomas Lagö hanterade ljudet vid denna konsert.