Ljudmätningar och rumsakustik

Qirra Sound har lång erfarenhet av rumsakustik, ljud- och vibrationsmätningar. Vi har även möjlighet att genomföra mätningar över längre tidsperioder där man samtidigt kan se mängder med storheter som dBA, dBC, dBZ osv. Vi kan även genomföra frekvensanalyser, oktavanalyser samt statistiska mätningar. Vi använder mätutrustning av Typ-1 och professionella givare och vi har bra programvaror för beräkningar inom området (bland annat MATLAB samt Qirra Tools).

Loggerexempel 1