Ljudhandboken

Under projektets gång har det framkommit önskemål om en enkel och bra litteratur som behandlar ljudmätningar, buller och akustik. Kurslitteratur från KTH är för svår ansåg många. Vi lät då några medlemmarna i teamet skapa en Ljudhandbok som är till för arkitekter, politiker och andra som inte har den tekniska bakgrunden men ändå vill förstå hur man skall hantera ljud och ljudmätningar. Handboken har fått mycket god kritik. Vi tryckte en upplaga på 1000 ex.

Vi har även gjort en engelsk version.

Kontakta oss för mer information om hur du kan skaffa denna Ljud-Handbok. Via länken nedan kan du se innehåll samt upplägg.

Ljudhandboken