Ljud- och vibrationsmätningar

Qirra Sound har ganska omfattande ljud- och mätutrustningssystem. Vi har högkvalitativ mätutrustning som kan mäta det mesta inom det här området. Som exempel kan anges:

  • Ljudmätare för både Typ-1 och Typ-2 (exempel: Svantek, RION, StudioSixDigital …)
  • Vibrationsmätare för alla typer utav vibrationsmätningar (National Instrument, Svantek, MATLAB®, Qirra Tools™ (för MATLAB®)
  • Mätning av helkropp- samt hand-arm-vibrationer
  • Mätning av rumsparametrar inkluderande ljudtransmission till andra rum

Genomgående håller mätarna hög kvalitet och är av professionell kvalitet. Företaget har lång erfarenhet av mätningar och har jobbat som både experter och utbildare inom området, under många år, och vi har en omfattande kurskatalog. Dessutom har vår Dr Lagö varit doktorand hos den legendariska professorn Helmuth Hertz i Lund, som var professor i mätteknik. Denna bakgrund och utbildning samt arbete inom området (även inom Hewlett Packard som PLM för HP Europe), kombinerat med bra teknik och erfarenhet är unik och skapar en bas som mycket få har. Därför kan du med förtroende vända dig till oss och vi kommer hjälpa dig med de mätningarna och se till att du får bra mätningar bra rapporter men vi förklarar också väldigt väl vad som hänt och inte.