Konsultverksamhet

QirraSound Technologies Europe AB erbjuder expertkonsulthjälp inom alla områden som har med ljud och vibrationer, bra eller dåligt, människa eller maskin att göra. Detta kan innefatta rumsakustik, taluppfattbarhet, mätningar, vibrationsproblem, efterklangstid. Vi kan hantera många områden och har erfarenheten från nationella och internationella projekt.

Vi kan hjälpa till med rådgivning inför ett kyrkbygge eller konsertlokal. Genom att anlita oss kan man spara stora pengar genom att man gör ”rätt från början”.

Vi kan erbjuda dokumentation och mätservice inom både ljud och vibrationer. Vi har omfattande mätsystem och kunskap för att genomföra både enkla och svåra mätningar. Vi bedriver även internationella utbildningar inom områdena och är därför mycket väl insatta i standarder och principer, även mellan olika länder och världsdelar.

Thomas Lagö har genomfört många internationella projekt där andra grupper har misslyckats (Mission Impossible is His Mission). Som några exempel kan nämnas flera projekt och kurser på NASA, Indian Navy, Volvo, SAAB, Scania, Atlas Copco, Bofors samt andra högteknologiska företag med ganska unika behov. Thomas Lagö genomförde en utbildning sommaren 2013 för ett av Kinas ledande bolag inom området. Efter en av hans ”workshops” i USA valde de honom som partner för att byggas Kinas bästa ljudlabb inom flyg-, fordons- och höghastighetstågsindustrin. Deras forskningschef gick kursen och han var mycket nöjd!