iCPre

Vi har gjort det möjligt att ansluta godtyckliga sensorer via BNC/TNC (Bayonet Neill–Concelman/Threaded NeillConcelman), samt ansluta en professionell mikrofon till en iPhone/iPad och samtidigt få en audioutgång. Vi har gått hela vägen till serieproduktion även om detta var lovat inom projektet. Denna produkt lanserades på SAE NVC i Grand Rapids USA i juni 2017. Detta är ett stort och viktiga steg. Inom ”audio” är det Fantommatning som gäller (24-48 VDC, konstant spänning) men inom de industriella segmenten är det ICP/IEPE (Integrated Circuit Piezoelectric/Integrated Electronic PiezoElectric) som är basen för de flesta sensorer inom ljud- och vibrationsmätningar (2-20 mA, konstant ström). Bilden nedan visar iTestMic2 som är speciellt framtagen för iPhone 7 och har en högkvalitativ ljudutgång. Många ljudtekniker spelar även in och/eller lyssnar på ljudet. Detta blev en nödvändighet när Apple valde att ta bort audioutgången!

Enheten ansluts till en iPhone/iPad via lightningkontakten och har en inbyggd ADC samt signalkonditionering. Man kan ställa strömmen i steg från 0 mA upp till 20 mA. Detta är viktigt eftersom stora kabellängder kräver mer ström och vissa sensorer kräver ingen ström alls. TNC-anslutningen gör att en sensor som monteras inte kan ”glappa”. Det är enkelt att konvertera från TNC till BNC. Det finns mikrofonenheter som har TNC-anslutning men även vibrationssensorer kan enkelt anslutas. Man kan även enkelt ansluta extern ström så att både mätenheten men även iPad/iPhone hålls laddad.

Inom projektet har koncept tagits fram där man kan göra multikanalsmätningar, även trådlöst. Till detta kan man koppla bland annat GPS. Kontakta oss för mer information.