Hur skall det låta?

PRIMO-VOX
Denna kurs ger en överblick på de viktigaste faktorerna som styr vad som krävs för ett bra ljud. Kursen har stor tonvikt på vikten av ett samarbete där de som uppträder måste samarbeta med de som sköter ljudet. Det är först då som man kan få det att låta riktigt bra. Detta samarbete är en viktig faktor som ofta glöms bort. Vidare ges en introduktion till taluppfattbarhet och vilka faktorer som styr detta. Många verkliga exempel tas upp från olika kyrkor och lokaler för att illustrera varför det blir så stor skillnad. I slutet av kursen ges också några demonstrationer där en del viktiga psykoakustiska effekter demonstreras. Dessa brukar skapa diskussion och förvåning men ger samtidigt en insikt i att det finns andra faktorer än rent tekniska som styr slutresultatet.

Målgrupp: Pastorer, föreläsare, ljudtekniker, körledare, sångare, teateraktörer, musiker osv
Förkunskaper: Ett intresse för ett bättre ljud och vad som skapar detta.
Föreläsare: Thomas Lagö, tekn. dr. med stor erfarenhet från ljud i kyrkor
Kursupplägg: Vanligtvis 1+1 kväll (kursstart tex 17.00 med avslut ca 21.30)

Fortsättningskurser: Duo-Vox, Trio-Vox samt Mixer-Vox
Vi samarbetar med alljudteknik.se.

Ljudkurs mixer-vox