GDPR Qirra Sound 2018

Vi samlar in data som du lämnar ​

Webbsidor, sociala medier och marknadsföring ​

Vi samlar in personlig data såsom namn, epostadress och annan information som du frivilligt lämnar till oss. Dessa data är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig som kund samt att viss data används för kommunikation med er som kund. Vi samlar inte in och lagrar information som vi får från din webbläsare såsom t.ex. IP-adress.

Vi använder informationen till:

 • Marknadsföring såsom epostutskick med nyhetsbrev och kampanjer​
 • Marknadsföring via postala utskick
 • Eventuella undersökningar och enkäter​ (sällsynt)

Marknadsföring​

Epostmarknadsföring får du när du ingår ett avtal med Qirra Sound om detta. Epostmarknadsföring och information kan du avanmäla direkt i respektive utskick.

Vi lämnar inte ut data om dig ​

Vi lämnar inte ut data om dig till underleverantörer och andra bolag såvida det inte uttryckligen begärts av er som kund (t.ex. begäran om offert eller dylikt).

Cookies ​

På våra webbsidor används inte cookies.

Du har rättigheter ​

I maj 2018 utökas och förändras dina rättigheter kopplat till hur dina data behandlas.  Här kan du läsa mer om Dataskyddsreformen (GDPR). Länken öppnas i nytt fönster.

 • Du har rätt att veta vad vi gör med dina data.
 • Varför datan behandlas. ​
 • Under vilken tidsperiod behandlingen pågår.
 • Vilka som tar del av datan och vilka konsekvenser behandlingen får.
 • Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
 • Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. ​
 • Du som kund har rätt att komplettera med relevanta uppgifter som saknas.
 • Upptäcker du felaktig data har du rätt att begära rättning av det felaktiga.

Ändra godkännande av hur vi hanterar data 

Du kan återkalla dina samtycken genom att kontakta Qirra Sound.

 • Om du vill avsluta ditt avtal med Qirra Sound.
 • Om du inte vill att vi kontaktar dig via epost. Då kan du avregistrera dig i respektive epostmeddelande som blir skickat till dig.

Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och eventuellt avtalsnummer.

Integritetspolicyn i sin helhet 

Denna integritetspolicy är antagen av QirraSound Technologies Europe AB för hantering av personlig data avseende dina kontakter med Qirra Sound som besökare av våra webbsidor, sociala mediekanaler och som mottagare av nyhetsbrev eller annan information från Qirra Sound. Den nya integritetspolicyn är framtagen för det nya EU-kravet GDPR som ersätter dagens PUL (personuppgiftslagen).

Läs mer om Qirra Sounds integritetspolicy här på engelska.

För begäran av utdrag, radering och/eller portering använd följande kontakt:

QirraSound Technologies Europe AB (556886-1297)
Tekn. Dr. Thomas Lagö, CTO
Slagetorp 2, 57692 Sävsjö