Thomas Lagö

NASDAQ Lago 1A

Thomas Lagö är globalt känd i de internationella sammanhangen inom ljud och vibrationsområdet. Han har mer än 40 års industriell erfarenhet och har bott i USA i drygt 14 år. Thomas Lagö har fyra examina (post-doc) i olika vetenskapliga discipliner och har kört kurser/konsultjobb hos många nationella och internationella organisationer.

För mer information, besök Thomas Lagös privata hemsida: www.thomaslago.com

Besök gärna hans Linkedin också.