Audioteknik

Akkursfp web 1Vi har en flora av kurser som bygger på mer än 40 års erfarenhet inom ljud, mixerbord, högtalare, rumsakustik, psykoakustik samt installationer i kyrkor och konsertlokaler. Vår bredd och kompetens är unik.

Vill du skapa ett bättre ljud i kyrkan eller som ljudtekniker lyckas bättre?
Då kan någon av nedanstående kurser vara av intresse för dig. Vi har ett antal kurser som är till för er som bättre vill förstå vad som krävs för att skapa ett bättre ljud i kyrkan. Det är vanligt att man enbart fokuserar på tekniken men det finns fler viktiga faktorer. Kurserna ger en god bakgrund till ljud och ljudupplevelser och vad som skapar ett bättre ljud och gör att man förstår och kommer ihåg vad som sägs eller spelas. De som har gått kurserna blir ofta ”omtumlade” över hur man kunde ”glömma” så många viktiga faktorer som ofta är enkla och billiga att hantera. Kurserna är till för den praktisk intresserade och förkunskapskraven är låga. Om man vill veta hur man skall göra för att lyckas med att få ett bättre ljud skall man anmäla sig till våra kurser. Vi samarbetar ofta med Bilda kring dessa kursarrangemang.

PRIMO-VOX
Denna kurs ger en överblick på de viktigaste faktorerna som styr vad som krävs för ett bra ljud. Kursen har stor tonvikt på vikten av ett samarbete där de som uppträder måste samarbeta med de som sköter ljudet. Det är först då som man kan få det att låta riktigt bra. Detta samarbete är en viktig faktor som ofta glöms bort. Vidare ges en introduktion till taluppfattbarhet och vilka faktorer som styr detta. Många verkliga exempel tas upp från olika kyrkor och lokaler för att illustrera varför det blir så stor skillnad. I slutet av kursen ges också några demonstrationer där en del viktiga psykoakustiska effekter demonstreras. Dessa brukar skapa diskussion och förvåning men ger samtidigt en insikt i att det finns andra faktorer än rent tekniska som styr slutresultatet.

Målgrupp: Pastorer, föreläsare, ljudtekniker, körledare, sångare, teateraktörer, musiker osv
Förkunskaper: Ett intresse för bättre ljud och vad som skapar detta.
Föreläsare: Thomas Lagö, tekn. dr. med stor erfarenhet från ljud i kyrkor
Kursupplägg: Vanligtvis 1+1 kväll (kursstart tex 17.00 med avslut ca 21.30)

DUO-VOX
Denna kurs ger en överblick på de viktigaste faktorerna som styr ett bra ljud. Kursen har stor tonvikt på vikten av ett samarbete där de som uppträder måste samarbeta med de som sköter ljudet. Det är först då som man kan få det att låta riktigt bra. Denna kurs har en första del som väsentligen består av PRIMO ovan men som även hanterar hur man skall hantera mixerbordet rent tekniskt. Om man har en blandad grupp kan de som inte direkt arbetar med tekniken vara med i den första delen men där tex ljudteknikerna finns med under hela kursen.

Målgrupp: Ljudtekniker, ljudintresserade, pastorer, föreläsare, körledare, sångare, teateraktörer, musiker osv
Förkunskaper: Ett intresse för bättre ljud och vad som skapar detta.
Föreläsare: Thomas Lagö, tekn. dr. med stor erfarenhet från ljud i kyrkor
Kursupplägg: Vanligtvis 1+1+1 kväll (kursstart tex 17.00 med avslut ca 21.30) (vi kan även skräddarsy upplägg som tex en fredag kväll plus en hel lördag)

TRIO – VOX, Hur man skapar ett bättre ljud
Denna kurs ger en överblick på de viktigaste faktorerna som styr de viktigaste faktorerna bakom ett bra ljud. Kursen har stor tonvikt på vikten av ett samarbete där de som uppträder måste samarbeta med de som sköter ljudet. Det är först då som man kan få det att låta riktigt bra. Denna kurs har en första del som väsentligen hanterar grunderna (DUO-VOX ovan) men som även hanterar hur man skall hantera den viktigaste delen av akustiken i lokalen och hur denna ofta mäts samt vilka åtgärder man bör vidtaga för att nå en bättre akustik. Om man har en blandad grupp kan de som inte direkt arbetar med tekniken vara med i den första delen men där tex ljudteknikerna och de som är ansvariga för akustiken finns med under hela kursen.

Målgrupp: Ljudtekniker, akustiker, bygg- och inredningsgrupper, ljudintresserade, pastorer, föreläsare, körledare, sångare, teateraktörer, musiker osv
Förkunskaper: Ett intresse för bättre ljud och vad som skapar detta.
Föreläsare: Thomas Lagö, tekn. dr. och adjungerad professor med stor erfarenhet från ljud i kyrkor
Kursupplägg: Vanligtvis 1+1 kväll + 1 dag (kursstart tex 17.00 med avslut ca 21.30) (vi kan även skräddarsy upplägg som tex en torsdag/fredag kväll plus en hel lördag)

Mixer Vox Web MIXER – VOX, Hur man hanterar mixerbordet för ett bättre ljud
Denna kurs är en fortsättningskurs för de som gått kursen TRIO-VOX. Ett fokus ges på digitala mixerbord eftersom de har många möjligheter men kan också ge nya utmaningar. Kursen går djupare in på hur psykoakustiska effekter som maskering och ”ifyllnad” påverkar ljudbilden och hur detta bör hanteras vid mixerbordet. Många exempel ges hur man skall undvika att personer som hör dåligt drabbas av att inte kunna höra och/eller inte kan komma ihåg innehållet i de gudstjänster som de deltagit i. Genom att förstå vad som behöver göras och träna på detta vid mixerbordet kan man förbättra ljudet avsevärt. Kursen har många praktiska moment varför stor del av tiden tillbringas framför mixerbordet (videokamera gör att alla ser vad som händer). Kursen går också igenom olika filtertyper som är vanliga och deras för- och nackdelar, både analoga och digitala. Oväntade sidoeffekter av filter diskuteras samt hur man bör hantera detta. Även mikrofoner inklusive rekommendationer hur man bör arbeta både inomhus och utomhus kommer att behandlas samt hur man bör mäta ljud. Kursen hjälper de flesta bakom mixerbordet att bättre förstå vad man skall göra för att skapa en så bra ljudbild som möjligt med den ljudanläggning man har. Utöver detta behandlas även hörselslinga och hur man skall installera den för att undvika problem och få ett bra ljud.

Målgrupp: Ljudtekniker och ljudintresserade.
Förkunskaper: TRIO-VOX samt ett intresse för ett bättre ljud och vad som kan skapa detta.
Föreläsare: Thomas Lagö, tekn. dr. med stor erfarenhet från ljud i kyrkor
Kursupplägg: Vanligtvis 1+1 kväll + 1 dag (kursstart tex 17.00 med avslut ca 21.30) (vi kan även skräddarsy upplägg som tex en torsdag/fredag kväll plus en hel lördag)

Kursjämförelser och upplägg

TRIO-VOX samt MIXER-VOX

Ljudkurs mixer-voxBilden till höger illustrerar hur de olika modulerna ser ut. TRIO är den mest kompletta kursen för ljudteknikern och aktörer som vill veta både bakgrund kring vad som skapar bra ljud, hur man ”rattar” mixerbordet samt annan ljudutrustning, samt mer om rumsakustik, åtgärder och mätmetoder. Mixer-VOX är en fortsättningskurs för ljudteknikerna där även digitala mixerbord hanteras.

AKDIPLOM generiskt rev1 webbKursmodulerna kan anpassas till dagar och kvällar som är tillgängliga för att så många som möjligt skall kunna deltaga. Kursdeltagarna får ett diplom efter genomförd kurs. Kontakta oss för mer information.

Kurspartners:
Vi har gett dessa kurser under ett antal år tillsammans med Bilda. Vi är dock flexibla och kan ge dessa kurser tillsammans med godtycklig grupp eller separat. Vi har dessutom ett antal kurser på en mer avancerad nivå, även för doktorsstudier om så önskas. Den genomgående ”röda tråden” är ett fokus på att få kursdeltagaren att förstå hur verkligheten hänger ihop med upplevelsen och den fysik och/eller matematik som ofta utgör den förklaringsmodell man använder (utan att gå in i matematiska formler). Dessa mer avancerade kurser ges ofta tillsammans med STF Ingenjörsutbildning (http://www.stf.se/ ), Tekniska Högskolor och/eller internationella expertgrupper. Ljud- och vibrationsexperter från tex Riksteatern, NASA, Husqvarna, ABB, Scania samt många andra grupper har gått dessa kurser och gett mycket goda vitsord.