Appar

Vi har utvecklat ett flertal appar som kan laddas ner från Apple Store: SPL Traffic Light, Dual Traffic Light, TL-Transmission Loss, Dosimeter, samt Gated Noise-RT60. Dessa kan kombineras med t.ex. Room Impulse Response – IR, LARSA, STIPA (Speech Transmission Index for Public Address) samt andra appar för ljud- eller rumsanalys.

Dual Traffic Light visas till höger och är idealiskt då man vill övervaka t.ex. ljudnivåer vid konserter. Man kan ställa in två (2) parallella ljudnivåmätare som t.ex. mäter dBA och dBZ samtidigt. Man kan enkelt ställa in vilka ljudnivåer som gäller för de olika färgerna, för de olika ljudnivåmätarna. Om man överskrider gränsvärdet (rött) kan enheten skicka ett email till ansvarig med datum, tid samt ljudnivå. Detta underlättar rapportering och uppföljning vilket varit ett stort problem vid konserter men även andra applikationer. Denna viktiga dokumentation saknas ofta.

Appen Gated Noise RT60 har skapats för att kunna genomföra efterklangstidsmätningar enligt ”traditionell metod”. Med Appen ”IR, Room Impulse Response” kan man använda Chirp vilket numera är mer vanligt men Gated Noise är ofta ett krav varför det behövde implementeras.

Appen ”TL, Transmission Loss” gör det möjligt att enkelt utföra t.ex ljudisoleringsmätningar mellan olika rum. Detta har varit en ganska besvärlig process och man inte är specialist eftersom man skall göra efterklangsmätningar, bakgrundsbuller samt kolla ljudnivåer i sändar- och mottagarrum.

Appen ”Dosimeter” gör det möjligt att parallellt mäta ljuddos enligt ISO, NIOSH, OSHA (typiskt 85 dBA under 8 timmar) tillsammans med ljudnivå. Detta gör det enkelt att se om man har transienta ljud som kan vara skadliga samtidigt som man vet om man har för stor långvarig exponering.

Du kan hitta mer info på följande länk http://studiosixdigital.com/audiotools-modules-2/spl-modules/dosimeter.html