Akustik

Feedback_4 webDetta är ett viktigt område. Man glömmer ofta hur rummets utformning och akustiska dämpning påverkar tal och sång och därför är direkt relaterad till taluppfattbarheten. Genom en ökad förståelse om hur man bäst hanterar lokalen kan man ofta med enkla och billiga medel komma mycket lång. Detta är speciellt viktigt vid nybyggnad eller ombyggnad av lokaler. Med rätt metod kan stora extra kostnader inbesparas. Det kostar ofta enormt mycket att rätta till det i efterhand!

Vi har ett antal kurser inom området och teknologie doktor Thomas Lagö är en internationell expert på ämnet. Våra kurser skapar en helt ny förståelse för hur man med enkla medel kan åstadkomma en betydligt bättre lokal. Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver konsulthjälp!

Ear_sound1 webVi rekommenderar följande kurs: Grundkurs i akustik
Kursen har en tyngdpunkt på vad ljud är, dess egenskaper samt hur en ljudmätare bör användas. Du får lära dig grunderna för hur ljudfält byggs upp utomhus och inomhus, samt grundläggande rumsakustik. En snabb inkörsport som ger förståelse och rätt kunskap för att göra korrekta ljudmätningar. Kursen vänder sig till dig som använder ljudmätare eller enklare ljudanalysator t ex inom företagshälsovård, skyddsverksamhet eller för rumsakustik, arbetar i ett akustiklab eller som konstruerar maskiner som utstrålar ljud.

Vi rekommenderar även följande kurs: Fortsättningskurs i Akustik och Vibration
Fortsättningskurs i akustik och vibration, med tyngdpunkt på hur ljud och vibrationer påverkar människa och maskin. Metoder för att minska denna påverkan behandlas med exempel från applikationer runt om i världen. Sensorer samt mätteknik med fokus på vanlig missuppfattningar och/eller fel som ofta görs diskuteras och metoder för att minska detta presenteras. Kursen är en snabb inkörsport som ger en bra förståelse och en solid bas för att göra korrekta ljud- och vibrationsmätningar. Kursen skapar också en bra förståelse för hur ljud och vibrationer påverkar människa och maskin samt vilka typiska standarder som gäller och ur man skall minska denna påverkan.